ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ชื่นชมสถาปัตยกรรมทาวเวอร์ลอนดอน

ด้วยการเดินทางมา ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ครั้งนี้ ได้มีโอกาสมาชมงานสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่าง ทาวเวอร์ออฟลอนดอน การเดินทางมา ทัวร์อังกฤษ เพื่อชมสถาปัตยกรรมนั้น เค้าโครงรูปร่างของหอคอยถูกออกแบบเพื่อแสดงถึงความแข็งแกร่งและสร้างความน่าประทับใจให้แก่ชาวอังกฤษทุกคน

ทาวเวอร์ลอนดอน

เมื่อเวลามองมาที่ปราสาทหอคอยแห่งนี้ จะพบแต่ความภาคภูมิใจ ซึ่งมีนักโบราณคดีคนหนึ่ง ชื่อว่า อลัยวินซ์ เคยให้ความเห็นส่วนตัวว่า ทาวเวอร์ลอนดอน มันมีอิทธิพลอย่างมาก เมื่อเวลามองจากแม่น้ำเทมส์ จะเห็นได้ว่าปราสาทแห่งนี้ข้างในสุดจะแห่งหอคอยสีขาว ถูกล้อมรอบด้วยเปลือก หรือ เรียกว่า วอร์ด ตั้งแต่ทางทิศเหนือจนถึงทิศตะวันออกจนถึงทิศตะวันตก ภายนอกโดยถูกสร้างขึ้นภายใต้สมัยรัชกาลของริชาร์ด ส่วนการ ทัวร์ยุโรป อังกฤษ ภายในปราสาทจะพบว่าหอคอยต่างๆ ถูกสร้างขึ้นโดยเอ็ดเวิรด์ ซึ่งถูกได้รับการอธิบายว่าเป็น พระราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในศตวรรษที่สิบเอ็ดในยุโรป ด้วยความแข็งแกร่ง และความสง่างามที่มีความยิ่งใหญ่ ส่วนภายในหอคอยจะมีโครงสร้างเดิมสูงสามชั้นประกอบไปด้วย ชั้นใต้ดิน ชั้นทางเข้า และชั้นบน  ทางเข้าถึงบันไดไม้นั้น สามารถทำการถอดออกได้ในกรณีที่ปราสาทถูกโจมตี หรือเกิดเหตุที่ต้องป้องกันปราสาท ภายในอาคารยังมีเตาผิงที่เพิ่มความอบอุ่น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มความสะดวกสบาย

โดยวัสดุก่อสร้างหลักๆ จะเป็นหินแกรนิต ที่ถูกขนย้ายมาจากเมืองเคนทิส ซึ่งหินบางส่วนที่สร้างนั้นจะมีหินโคลนนำเข้าจากทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย ชั้นบนของปราสาทจะมีห้องโถงใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกและมีห้องพักสำหรับอยู่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันออก ทั้งสองด้านจะมีหลังคาที่ล้อมรอบไปด้วยศิลป์ของโบสถ์เซนต์จอห์นในช่วงศตวรรษที่ 15  ซึ่งปัจจุบันเวลาไป ทัวร์อังกฤษ บรรดาไกด์ผู้นำเที่ยวจะมีการเล่าประวัติความสำคัญที่ช่วยเตือนความจำเกี่ยวกับสมัยนอร์แมน ช่วงศตวรรษที่ 13 ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีน ว่า มีการบูรณะสร้างอาคารนี้ด้วยการตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่มีค่าอย่าง ทอง พร้อมด้วยหน้าต่างกระจกที่มีรูปแบบพระแม่มารี ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมที่มีความเจริญในด้านการเมือง การปกครอง รวมถึงศรัทธาต่างๆ ในช่วงศตวรรษดังกล่าว เรียกได้ว่า การเดินทางมา ทัวร์อังกฤษ นี้ เปิดประสบการณ์ทั้งได้ความรู้ ได้เห็นความสวยงามที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว

สนับสนุนทัวร์คุณภาพที่คุณไม่ควรพลาด